Blog

Krijgen virussen zoals COVID-19 meer vat op ons naarmate luchtverontreiniging toeneemt?

Van luchtvervuiling zoals fijnstof is bekend dat het een effect heeft op onze gezondheid. Een langdurige blootstelling aan fijnstof, in de buiten- en binnenlucht, vergroot het risico op aandoeningen van de luchtwegen of het cardiovasculaire systeem. Inmiddels wordt er ook steeds meer bekend over de relatie tussen fijnstof en luchtwegaandoeningen als gevolg van overdraagbare virusinfecties.

Nederlands
Nederlands